Vi behandler

Akupunktur & Sundhed I Holte

Senfølger efter Covid-19

Vi behandler

Omkring 10 procent af de personer, som bliver syge med coronavirus (COVID-19), forventes at opleve senfølger (dvs. mere end 4 uger efter symptomophør).

Følgende symptomer kan opleves:

 • Åndenød
 • Hoste
 • Brystsmerter
 • Trykken for brystet
 • Hjertebanken
 • Træthed
 • Feber
 • Koncentrationsbesvær
 • Hukommelsesbesvær
 • Hovedpine
 • Søvnforstyrrelser
 • Nedsat/ændret følesans
 • Svimmelhed
 • Mavesmerter
 • Kvalme
 • Diarre
 • Nedsat appetit
 • Led- og muskelsmerter
 • Symptomer på depression og angst
 • Tab af smag/lugtesans
 • Tinnitus
 • Ørepine
 • Ondt i halsen
 • Svimmelhed
 • Hududslæt

Symptomerne kan have varierende sværhedsgrad og vil dermed påvirke det enkelte menneske på forskellig vis. Derudover kan der være følger på grund af behandling. Mennesker, som har modtaget intensiv behandling, kan opleve, at vedkommende i kortere eller længere tid efter udskrivelsen kan have nedsat fysisk, psykisk og kognitivt funktionsniveau.

Covid-19 virus angriber i første omgang lungerne, men også andre organer bliver påvirket. Akupunkturbehandling kan afhjælpe senfølger ved at styrke de organer, der er blevet påvirket og herigennem afhjælpe senfølger/symptomer, som f.eks. nedsat lugte- og smagssans, hoste, træthed, diarré og kvalme.

Vil du vide mere?